Životní pojištění

Životní pojištění a odpočet ze základu daně

Jak funguje odpočet ze základu daně u životního pojištění a jaké mechanismy se při něm uplatňují?

Možnost odpočtu zaplaceného pojistného ze základu daně je jednou z výhod životního pojištění. Zákon o daních z příjmů umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění.

Pro uplatnění daňového odpočtu je třeba splnit zákonem stanovené podmínky. Tou základní je, že výplata pojistného plnění je sjednána až po minimálně 60 měsících od uzavření pojistné smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník 60 let věku. Další podmínkou je, že osoba pojištěného je shodná s osobou plátce pojištění a plátce daně z příjmu.

Další podmínkou je minimální pojistná částka, která činí u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let 40 000 Kč a u smluv s pojistnou dobou nad 15 let 70 000 Kč.

Kontaktní údaje
Finanční poradce
Menu
Tématické stránky

Při odpočtu splátek životního pojištění od základu daně může pojištěný získat za dobu trvání pojiskty až desetitisíce korun.

Životní pojištění a odpočet ze základu daně
Odpočet ze základu daně je jednou z výhod, které životní pojištění nabízí.

Životní pojištění