Životní pojištění

Češi si zatím neuvědomili důležitost životního pojištění

Účelem, pro který si lidé životního pojištění uzavírají, je v první řadě eliminace důsledků rizika, kterým je v tomto případě smrt pojištěné osoby a s tím spojená ztráta příjmů. Sjednání rizikového životního pojištění je záležitostí především odpovědnosti vůči blízkým osobám.

Vedle toho je pak obsahem produktů životního pojištění také tzv. pojištění na dožití se sjednaného věku. V současné době, charakteristické trendem prodlužování lidského života a stárnutím populace, nabyla na významu právě tato složka životních produktů, což zatím Češi ne vždy doceňují.

Další články:
Životní pojištění a úspora zaměstnavatele - jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec si mohou snížit daně.

Kontaktní údaje
Finanční poradce
Menu
Tématické stránky

Češi si zatím neuvědomili důležitost životního pojištění.

Životní pojištění a úspora zaměstnavatele
Při využití maximální možné částky 2500 Kč měsíčně, činí úspora zaměstnavatele 850 Kč na jednom zaměstnanci a zaměstnanec dosáhne navýšení příjmu o 440 Kč.

Životní pojištění